Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vypust

ADMISIA vypustenie, vstup látky do stroja
DEFLATE vypustiť, po anglicky
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
DRAIN vypustiť, po anglicky
DYMILA vypúšťala dym
ELIDOVAL vypúšťal hlásku (lingv.)
ELIDOVAŤ vypúšťať hlásky
ELIDOVAŤ vypúšťať, vypustiť hlásku, hlásky vo výslovnosti
ELIMINOVAL vypúšťal, odstraňoval
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky