Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vyryť

ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
CIACHA označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyrytéalebo vypálené do predmetu, výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
KAMEŇORYT obraz vyrytý do kameňa, kameňorytina
KAMEŇORYTINA obraz vyrytý do kameňa, kameňoryt
RITINA vyrytý obraz
RYHA vyrytá čiara
RYHA vyrytá čiara, tenký žliabok
RYTINA obraz vyrytý do dosky