Výsledky vyhľadávania pre vyslove

APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
ASPIRÁCIA snaha, úsilie, túžba, vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo priedušnice, vyslovenie s prídychom, odsávanie respirátorom
HETEROFÁZIA porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť
KOMÉDIA veselohra, každá hra, ktorá nemá vyslovene tragický ráz, smiešne, neprirodzené konanie
NEVYPOVEDANÝ nevyslovený
ONOMATOMÁNIA chorobný strach z vyslovenia určitého slova alebo čísla
PAŇČAŠÍLA päť zásad mierového spolužitia vyslovených roku 1955 indickým premiérom Néhrúom: nacionalizmus, internacionalizmus, demokracia, sociálny blahobyt, viera v Boha
RATIFIKÁCIA potvrdenie, schválenie, vyslovenie súhlasu s medzinárodnou dohodou príslušným ústavným orgánom
VETA vyslovená myšlienka
VETOVAŤ protestovať vyslovením veta