Výsledky vyhľadávania pre vysokej škole

BEÁN nováčik na vysokej škole
BRUNOVSKÝ slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ imaginatívneho realizmu, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec, autor bývalých československých bankoviek (Albín, 1935-1997)
CILLER slovenský scénograf, kostýmový výtvarník, pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Jozef, *1942)
HABILITÁCIA dosiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent, obhajoba docentskej práce
IMATRIKULÁCIA zápis do matriky, na vysokej škole a pod.
KOLOKVIUM diskusia, rozhovor, pohovor, druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole
PEDEL nižší úradník na vysokej škole, vysoký školský hodnostár
PEDEL univerzitný úradník, úradník na univerzite, vysokoškolský úradník, úradník na vysokej škole
POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM odborné štúdium na vysokej škole po jej absolvovaní s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu
PROFÁK profesor na vysokej škole (štud.slang.)