Výsledky vyhľadávania pre vyssi hodnost

AKADEMIK člen akadémie vied alebo umení, najvyššia vedecká hodnosť
ALCI vyššia hodnosť
AMBASÁDOR najvyššia diplomatická hodnosť
ARCI predpona - vyššia hodnosť
ARCI predpona vyjadrujúca vyšší stupeň hodnosti
ARDI predpona (vyššia hodnosť)
ARCHIJEREJ pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností
GENERÁL najvyššia vojenská hodnosť po maršalovi a generalissimovi, predstavený niektorých cirkevných rádov
GENERALISSIMUS výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky