Výsledky vyhľadávania pre vysved

ABSOLUTÓRIUM vysvedčenie o absolvovaní školy
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
NOSTRIFIKÁCIA udelenie štátneho občianstva, uznanie cudzieho vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia či oprávnenia