Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vysvet

ADNOTÁCIA vysvetlivka, poznámka k textu
APENDIX dodatok, prívesok, červovitý prívesok slepého čreva, koreňový prívesok rozvetvených koreňov, dodatok v knihe, doplnený o vysvetlivky autora
CLARIFY vysvetliť, po anglicky
DEKLARATÍVNY vysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia, navonok okázalý
DEKLARATÓRNY vysvetľujúci, zisťujúci, vyhlasujúci
EXPLAIN vysvetliť, po anglicky
HERMENEUTIKA výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod., teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi
IATROFYZIKA smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy
IATROCHÉMIA smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi
IDEM PER IDEM rovnaké rovnakým, bludný kruh, keď to isté je vysvetľované tým istým