Výsledky vyhľadávania pre vysvetliť

CLARIFY vysvetliť, po anglicky
EXPLAIN vysvetliť, po anglicky
MYSTICKÝ nevysvetliteľný okultný
OZREJMIŤ ujasniť vysvetliť
PARANORMÁLNE JAVY vedecky nevysvetliteľné javy a udalosti, využívané v rámci okultizmu
PARANORMÁLNEJAVY nevysvetliteľné javy
VYLOŽIŤ vysvetliť, rozpovedať, premiestniť zvnútra (dopr. prostriedku) von, vystaviť, ponúknuť na predaj