Výsledky vyhľadávania pre vytahuj meč

NETAS nevyťahuj meč
NETASÍ nevyťahuje meč
TAS vyťahuj meč, ťahaj meč z pošvy, vytiahni meč
TASÍ vyťahuje zbraň, vyťahuje meč
TASIA vyťahujú meče
TASÍM vyťahujem meč
TASME vyťahujme meč