Výsledky vyhľadávania pre vytekanie

RAGIA druhá časť zložených slov s významom výron, vytekanie, krvácanie
REA rrhoea, druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok
RRHOEA rea, druhá časť zložených slov majúca význam vytekanie, výtok, výron, odtekanie, odtok
SAMOTOK samovoľné vytekanie
VÝRON vytekanie
VÝTOK vytekanie