Výsledky vyhľadávania pre vytrvalo

BEKELE etiópsky atlét - vytrvalostný bežec (Kenenisa, *1982)
GEDULD vytrvalosť, po nemecky
INKONZISTENCIA nesúdržnosť, nesúvislosť, nevytrvalosť, neudržateľnosť
KONZEKVENCIA následok, dôsledok, vytrvalosť, dôslednosť, cieľavedomosť
MARATÓN vytrvalostný beh
MARATÓNSKY BEH vytrvalostný bežecký závod dlhý 42,2 km
MARATÓNSKYBEH vytrvalostný závod
PERSEVERANCIA stálosť, zotrvávanie, pevnosť, vytrvalosť, úpornosť
PERZISTENCIA stálosť vytrvalosť tvrdošijnosť
PLULÍK slovenský horolezec, vytrvalostný a horský športovec (Vladimír, 1963-2008)