Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vytvarného u menia

GERŽOVÁ slovenská teoretička a kurátorka výtvarného umenia (Jana, *1951)
IKONOGRAFIA obrazopis, náuka o námetoch výtvarného umenia, najmä významných historických osobností
NEOKLASICIZMUS hudobný smer prvej polovice 20. storočia, smer výtvarného umenia 20. rokov 20. storočia, estetické tendencie a umelecké smery 20. storočia, novoklasicizmus
OPART optické umenie, druh výtvarného umenia
ORFIZMUS stoicizmu blízke učenie o blaženosti na onom svete, odvolávajúce sa na Orfea, smer výtvarného umenia približujúci maliarstvo k poézii a hudbe
POPART smer výtvarného umenia
READ anglický historik a teoretik výtvarného umenia (Herbert Edward, 1893-1968)