Výsledky vyhľadávania pre vytyc

BALISÁŽ vytyčovanie, označovanie plavebnej dráhy signálnymi znakmi
DEMARKÁCIA vytýčenie hraníc, rozhraničenie, v medicíne ohraničenie chorobného ložiska v tele pacienta
GAULLIZMUS francúzsky politický smer vytýčený prezidentom generálom Ch. De Gaullom v rokoch 1959 – 1969
KABELÁŽ súhrn činností spojených s vytyčovaním trasy káblov, ich uložením atď., súhrn takto uložených káblov
MARKOVAŤ značkovať, označovať, vytyčovať, vyznačovať, zaznamenávať, napr. predaný tovar
MÉTA vytýčený cieľ
SMER vytýčená trasa
TEODOLIT prístroj na meranie a vytyčovanie zvislých a vodorovných uhlov, zameriavací prístroj
TRASA vytýčený smer
TRASY vytýčené smery