Výsledky vyhľadávania pre využivaju

AD IGNORANTIAM k nevedomosti, využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera
ADIGNORANTIAM využívajúci nevedomosť súpera
AIRSOFT adrenalínový šport simulujúci bojové situácie, využívajúci elektrické alebo plynové zbrane vystreľujúce guličky, podobný paintballu
ALEATORIKA kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
AMBIENT prostredie, syntezátorová hudba využívajúca prírodné alebo technické zvuky
ARTETERAPIA druh psychoterapie využívajúci výtvarnú činnosť pacientov
AUTOREVERZ samočinné spätné prevíjanie, zariadenie samočinne využívajúce obe strany kazety
BALNEOTERAPIA liečba využívajúca minerálne vody a liečivé bahno, kúpeľná liečba
BIONIKA odbor využívajúci znalosť stavby a funkcie živých organizmov na riešenie technických problémov
DEMAGÓG vodca ľudu v antickom Grécku, človek využívajúci demagógiu a klamstvá na získanie moci