Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vyvo

ABIÓNOZA chyba rastlín vyvolaná fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
ABORTÍVUM látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu
ABSTRAHOVAL zovšeobecňoval, odvodzoval, vyvodzoval, nebral do úvahy, neprihliadal
ABSTRAHOVALA zovšeobecňovala, odvodzovala, vyvodzovala, nebrala do úvahy, neprihliadala
ABSTRAHOVALI zovšeobecňovali, odvodzovali, vyvodzovali, nebrali do úvahy, neprihliadali
ABSTRAHOVALO zovšeobecňovalo, odvodzovalo, vyvodzovalo, nebralo do úvahy, neprihliadalo
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAHUJ zovšeobecňuj, odvodzuj, vyvodzuj, nebrer do úvahy, neprihliadaj
ABSTRAHUJE zovšeobecňuje, odvodzuje, vyvodzuje, nebrerie do úvahy, neprihliada
ABSTRAHUJEME zovšeobecňujeme, odvodzujeme, vyvodzujeme, nebrerieme do úvahy, neprihliadame