Výsledky vyhľadávania pre vyvolavaj

ABORTÍVUM látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu
ACIDUM kyselina, liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku
ACIDUM liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostrede v žalúdku
ADENOVÍRUS vírus vyvolávajúci zápaly slizníc
ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AGLUTINOGÉN látka vyvolávajúca tvorbu protilátky po vstreknutí do organizmu
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry
ANTIGÉN cudzorodá látka vyvolávajúca v organizme tvorbu obranných protilátok
ANTIGÉNNY vyvolávajúci v organizme tvorbu protilátok