Výsledky vyhľadávania pre vyvreta hornina

ADAMELIT prechodná hornina medzi žulou a granodioritom, vyvretá hornina
APANCIT hlbinná vyvretá hornina
APLIT jemnozrnná vyvretá hornina
BAZALT druh vyvretej horniny, vyvretá hornina, čadič (geol.)
BAZANIT čadičová vyvretá hornina
ČADIČ sivočierna vyvretá neovulkanická hornina, bazalt
DIABAS zrnitá vyvretá hornina
FELZIT vyvretá hornina
GABRO hlbinná vyvretá hornina
GABRO hornina vyvretá z hlbín Zeme