Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vyznam slova

ANTONYMÁ protikladné slová z hľadiska významu
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)
ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
ANTONYMUM opozitum - opačný význam slova
HYPERTEXTOVÝ vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
METAFORA prenesenie významu jedného pojmu na druhý, použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti
OPOZITÁ slová opačného významu (lingv.)
OXYMÓRON básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja
SÉMANTÉM základ slova, ktorý je nositeľom jeho významu
SYNONÝMIA jav, keď v jazyku rôzne slová majú rovnaký alebo podobný význam, synonymita