Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vzájomný vzťah

AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
BIOCENOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch spoločenstiev organizmov v prírode
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživou prírodou
EKOKLIMATOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov
EKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím, vedný odbor skúmajúci životné prostredie
POMER vzájomný vzťah