Výsledky vyhľadávania pre vzájomnosť

SOLIDARITA podporovanie sa navzájom, vzájomnosť, svornosť, družnosť, solidárnosť
SOLIDARIZMUS úsilie o vzájomnú pomoc, spoluprácu alebo podporu, ochota ku vzájomnosti, súdržnosť