Výsledky vyhľadávania pre vzť

ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ACIDOBAZICKÝ vzťahujúci sa na kyslé aj zásadité látky
ADJUNKCIA pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie
ADVERBIUM slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi
AGONISTICKÝ vzťahujúci sa na agonistiku
AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
AGROEKOLÓGIA náuka o vzťahoch medzi rastlinami a živočíchmi na poliach
AKČNÝ činný, výkonný, vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie