Výsledky vyhľadávania pre vzacny kov

AFINÁCIA odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov
AMALGAMÁCIA získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute
AMALGAMOVANIE získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute
BULLION vzácny kov, najčastejšie zlato, v podobe prútov
GÁLIUM vzácny kov využívaný pri výrobe polovodičov, značka Ga
GLADIT kovovolesklý vzácny nerast
LANTANID kov vzácnych zemín
LÍTIUM najľahší alkalický kovový prvok, značka Li, ľahký vzácny kov
PLATINOVÉ KOVY skupina vzácnych kovov
PLATINOVÉKOVY skupina vzácnych kovov