Výsledky vyhľadávania pre vzatý

ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
ARABIZMUS jazykový výraz prevzatý z arabčiny
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny alebo vytvorený pod jej vplyvom
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny, jazykový prvok vytvorený pod vplyvom češtiny
HELÉNIZMUS obdobie neskorého gréckeho staroveku, umenie a kultúra tejto doby, jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo starej gréčtiny alebo v nej vytvorený
KLIŠÉ tlačiarenský štočok, ošúchaný slovný zvrat, prevzatý, dávno známy umelecký prostriedok
LATINIZMUS prostriedok prevzatý do iného jazyka z latinčiny alebo v ňom podľa latinčiny vytvorený
MAĎARIZMUS jazykový prvok prevzatý z maďarčiny