Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vzd

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABAXIÁLNY odvrátený od stonky, od osi, vzdialený od osi
ABDIKÁCIA odstúpenie (z úradu), vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.
ABDIKOVAL odstúpil (z úradu), vzdal sa štátnej funkcie
ABDIKOVALA odstúpila (z úradu), vzdala sa štátnej funkcie
ABDIKOVALI odstúpili (z úradu), vzdali sa štátnej funkcie
ABDIKOVALO odstúpilo (z úradu), vzdalo sa štátnej funkcie
ABDIKOVAŤ odstúpiť (z úradu), vzdať sa štátnej funkcie
ABDIKOVAŤ vzdať sa trónu, vysokej funkcie, či úradu