Výsledky vyhľadávania pre vzdal sa

ABDIKOVAL odstúpil (z úradu), vzdal sa štátnej funkcie
ABDIKOVALA odstúpila (z úradu), vzdala sa štátnej funkcie
ABDIKOVALI odstúpili (z úradu), vzdali sa štátnej funkcie
ABDIKOVALO odstúpilo (z úradu), vzdalo sa štátnej funkcie
KAPITULOVAL vzdal sa nepriateľovi
ODLIETALA letom sa vzďalovala
ODLIETAŤ letom sa vzďaľovať
UNIKAL rýchlo sa vzďaloval
UNIKAŤ utekať, vzďaľovať sa