Výsledky vyhľadávania pre vzdychám (expr.)

ACHKÁME vzdycháme, stonáme (expr.)