Výsledky vyhľadávania pre vznes star

LEKTIKA starorímske kryté nosidlá, v ktorých otroci nosili vznešených občanov
MATRÓNA staršia úctyhodná žena, v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním
NOTÁBEL vznešená vplyvná osobnosť (zastar.)
PATRIARCHA vznešený starec
RAPSÓDIA starogrécka epická báseň s bohatierskou tematikou, moderná lyrická báseň vznešeného obsahu, inštrumentálna skladba s dramatickým obsahom