Výsledky vyhľadávania pre vznik prvkov

NUKLEOGENÉZA teória vzniku prvkov vo vesmíre jadrovou reakciou, vznik prvkov