Výsledky vyhľadávania pre vznik zrod

AUTOGENÉZA samozrodenie, samovznik
GENÉZA druhá časť zložených slov majúca význam vznik, zrod, pôvod
KLON potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným rozmnožovaním rovnakého jedinca, klonovaním, výsledok klonovania, nepohlavný zrod
NATIVITA pôrodnosť, natalita, vstupné údaje pre zostavovanie horoskopu zrodenia, vzniku, založenia niečoho
SKRSLO vzniklo, zrodilo sa (kniž.)
TEOGONIA názory na pôvod, vznik, zrodenie bohov a sveta
ZROD počiatok, vznik, zrodenie