Výsledky vyhľadávania pre vznikol

AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ATB skr. anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií)
ORGANOGÉNNY vytvorený pôsobením organizmov alebo taký, ktorý z nich vznikol, vytvárajúci orgány
POLYCHRONICKÝ biologický druh, ktorý vznikol v niekoľkých časových úsekoch
REPRODUKCIA napodobenie (originálu) alebo predmet, ktorý vznikol napodobením
STALAGNÁT cencúľový stĺp, ktorý vznikol zrastením stalagmitu a stalaktitu