Výsledky vyhľadávania pre vzorec ny

CUO vzorec oxidu meďného, oxid meďný (zn.)
HABITUS naučený akt správania, návyk alebo zautomatizovaný vzorec správania (psych.)
HCL vzorec kyseliny chlórovodíkovej, soľnej, kyslina chlorovodíková, soľná (zn.)
HF vzorec kyseliny flourovodíkovej, kyselina fluorovodíková (zn.)
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
KI vzorec jodidu draselného, jodid draselný (zn.)
KOH vzorec hyroxidu draselného, hydroxid draselný (zn.)
NACL vzorec chloridu sodného, kuchynskej soli, chlorid sodný, kuchynská soľ
NAOH vzorec hydroxidu sodného, hydroxid sodný (zn.)
STEREOTYP jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia