Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre

ABAKUS doska na hlavici stĺpa, hlavica antických stĺpov, krycia doska hlavice antického stĺpa
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ADÁT mohamedánske obyčajové právo
ADÁT moslimské obyčajové právo
ADÁT obyčajové právo chrániace výsady šľachty
ADMONÍCIA pokarhanie, výčitka
AEROBAKTER tyčinkovitá baktéria
AKRÁLNY vyčnievajúci nad povrch tela, napr. ucho, nos
AKTINOMYCETA jednobunkový organizmus rodu Actinomyces
AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami