Výsledky vyhľadávania pre yu

ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
AC Aero City, autobus od firmy Hyundai
ACCENT model juhokórejského automobilu Hyundai
ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
AD IGNORANTIAM k nevedomosti, využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera
ADAPTOR zariadenie, ktoré adaptuje prístroj na rozsiahlejšie využitie
ADEWUNMI nigérijský futbalista (Yusuf-Muri, *1982)
ADIGNORANTIAM využívajúci nevedomosť súpera
AEROTRIANGULÁCIA triangulácia s využitím leteckých snímkov
AGROKYBERNETIKA náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe