Výsledky vyhľadávania pre záťaž po anglicky

BALLAST záťaž, po anglicky
BURDEN záťaž, po anglicky
BURDEN zaťaženie, po anglicky
CHARGE záťaž, po anglicky
CHARGE zaťaženie, po anglicky
LOAD zaťaženie, po anglicky
LOADING zaťaženie, po anglicky
STRAIN zaťaženie po anglicky
STRESS zaťaženie po anglicky