Výsledky vyhľadávania pre základný postoj

GARD základný postoj v boxe, streh
GARDE základný postoj v šerme, výstraha v šachu, gardedáma
STREH základný postoj v šerme