Výsledky vyhľadávania pre zákon filozoficky

AGNOSTICIZMUS filozofický smer poprierajúci schopnosť poznania objektívneho svetla a jeho zákonov