Výsledky vyhľadávania pre zákruta národne

KIAR zákruta (nár.) (zastar.)
KIARA zákruta (nár.)