Výsledky vyhľadávania pre zápachová zložka

ODORANT zápachová zložka (chem.), ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov