Výsledky vyhľadávania pre zár pás

ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
ADAPTOR zariadenie meniace kmitočtové pásmo
BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
STREAMER magneticko-páskové záznamové zálohovacie zariadenie