Výsledky vyhľadávania pre zárez konštrukcií

OZUB výstupok na konci podkovy, výstupok na podkove, ozubec, výstupok alebo zárez slúžiaci na spájanie konštrukcií ap