Výsledky vyhľadávania pre zástupc

ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ADLÁTUS zástupca, pomocník (zastar.)
ADVOCATUS DIABOLI ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, zástupca diabla
ADVOCATUSDIABOLI ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení zástupca diabla
ADVOKÁT právny zástupca, obhajca
AGENT obchodný zástupca, sprostredkovateľ, jednateľ, splnomocnenec
AGENT zástupca, po anglicky
AGENTI obchodní zástupcovia
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu