Výsledky vyhľadávania pre zástupo

AKREDITOVAŤ poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády
DELEGOVAŤ poveriť niekoho zastupovaním v určitej veci
DVOJSTUP telocvičný útvar zložený z dvoch zástupov
IZOMORFIA existencia dvoch či viacerých zlúčenín s kryštálmi rovnakého typu, ktoré sa vzájomne môžu zastupovať, tvoriť zmesové kryštály
KONZUL v starovekom Ríme najvyšší úradník, diplomatický úradník menovaný vládou k zastupovaniu v inom štáte
MANDANT poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu
MANDATÁR zmocnenec, osoba, ktorá dostala poverenie k zastupovaniu
PROKÚRA plná moc na zastupovanie podniku
REPREZENTOVAL oficiálne zastupoval
SUPLOVANIE zastupovanie v škole