Výsledky vyhľadávania pre záznam

AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
AKTOGRAM záznam aktografu
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
AMPEX záznam televízneho signálu
AMPEXY zariadenia magnetických záznamov
ANEMOGRAM záznam anemografu
ANEMOGRAM záznam vetra
AUDIOKAZETA kazeta na zvukový záznam
AUDIOTECHNIKA zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu