Výsledky vyhľadávania pre z rovnakou

ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
IZOGÓNA spojnica miest s rovnakou magnetickou deklináciou, izolínia smeru vetra
IZOTERMA spojnica miest s rovnakou teplotou, izolínia teploty vzduchu, krivka závislosti objemu tlaku pri stálej teplote
KONFORMITA zhoda, súhlas, prispôsobivosť, v matematike rovnakouhlosť
TÁBOR skupina s rovnakou orientáciou, najmä záujmovou