Výsledky vyhľadávania pre z zo

À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
À LA HAUSSE v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov
A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
AACO Arizona Association of Counties (skr.)
AARLEN valónsky názov mesta Arlon
AAT japonský ružový drahokam
ABA zosilnený súhlas
ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAJ Auezov román
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov