Výsledky vyhľadávania pre z zo , lek

ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AGRIPPA nemecký lekár a teozof obdobia renesancie (Heinrich Cornelius, 1486-1535)
AKAI náš filozof, tiež japonská elektronická firma
AMERLING český pedagóg a lekár, filozof (Karel Slavoj, 1807-1884)
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
ATERÓM cysta žľazy, upchanie mazovej žľazy, nezhubný nádor, nádorovitý útvar (lek.)
ATMOSFERÍLIE atmosferické impulzy, nárazovo postupujúce elektromagnetické vlny pred búrkami alebo intenzívnymi poveternostnými frontmi