Výsledky vyhľadávania pre z zo , lek.

ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ATERÓM cysta žľazy, upchanie mazovej žľazy, nezhubný nádor, nádorovitý útvar (lek.)
ATÓNIA nerozoznávanie výšky tónov, ochabnutie, strata svalového napätia (lek.)
ČAPÍK výbežok mäkkého podnebia, uvula (lek.)
EX z, zo (lek.)
FYMA uzol, nádor (lek.)
KONCHA nosová mušľa (lek.) polkruhovitá klenba (stav.) mušľa, korýtko (zool.)
LÁPIS druhý názov lazuritu, leptavý kamienok (lek.), pekelný kamienok
SPINA kostný výbežok (anat., lek.)
TÝMUS detská žľaza, jedna zo žliaz s vnútornou sekréciou (lek.)