Výsledky vyhľadávania pre začleň

INKORPORÁCIA včlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena, zápis pozemku do pozemkovej knihy
INTEGROVANÁ začlenená
INTEGROVAŤ spájať, zjednocovať, začleňovať, počítať integrál funkcie
PALMYRA územie definované v ISO 3166-1, 12 km², 2 m n. m., 1859, jediné začlenené, v súkromnom vlastníctve The Nature Conservancy pod správou USA
PARENTÉZA vsuvka, vložka, veta gramaticky nezačlenená do inej vety, zátvorka
VRADIL začlenil
ZAHRNÚŤ začleniť implikovať
ZARADÍ začlení
ZARADIL začlenil