Výsledky vyhľadávania pre za rána zast

EGIDA záštita, ochrana
EGIDA záštita, ochrana (kniž.)
EGIDA záštita, ochrana (pren.)
FRIŠTIK raňajky (hovor. zastar.)
FRIŠTUK raňajky (zastar.)
HALA dvorana, veľký zastrešený priestor, väčšia obytná predsieň, vestibul
KANT hrana (zast.)
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
MERU 40, zastaraná číslovka štyridsať (arch.)
PALOTA dvorana (zastar.)