Výsledky vyhľadávania pre za tým

ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
AEROLIT dýchací prístroj s tekutým vzduchom na záchranné práce v baniach (zastar.)
ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
AMFOLYT látka s kyslými aj zásaditými vlastnosťami
ARGONAUT osemramenný hlavonožec, účastník bájnej plavby za zlatým rúnom, moreplavec
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
BAZOFÍLIA schopnosť buniek a tkaniva sfarbovať sa zásaditými farbivami
BRUMENDO bručivý spev bez slov a so zavretými ústami